Systemy głosowania

Nasz system pozwoli nie tylko na obsługę głosowania, ale również zapewni szeroki zakres automatyzacji, ułatwiający Państwa codzienną pracę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów zapewniamy możliwość głosowania za pomocą tabletów i pilotów (także w wersji hybrydowej). System pozwoli Państwu również na elektroniczną dystrybucję dokumentów i komunikację z Radnymi.

ZALETY NASZEGO ROZWIĄZANIA

Obsługa wszystkich rodzajów głosowań - imienne, jawne, niejawne, wybory ławników, członków komisji itd.

Automatyczne generowanie list obecności i weryfikacja kworum

Automatyczne wyświetlanie wyników w formie animowanych wykresów po zakończeniu głosowania

Import porządku obrad z plików tekstowych, w tym Word

Funkcja klonowania posiedzeń lub wybranych punktów

SYSTEM OPARTY O TABLETY

System głosowania oparty o tablety działa w bardzo prosty sposób. Zarówno przewodniczący Rady, jak i radni posiadają swoje urządzenia, do których logują się unikalnym loginem i bezpiecznym hasłem. Na tabletach wyświetlany jest porządek obrad oraz treść i nazwy wszystkich uchwał, dzięki czemu system jest prosty w obsłudze i nie wymaga dodatkowych dokumentów w formie papierowej.

System oparty jest o graficzną, intuicyjną aplikację. W momencie, w którym przewodniczący aktywuje głosowanie wszystkim radnym wyświetli się okno, w którym będą mogli oddać głos. Okno głosowania zawiera duże, czytelne przyciski a każdy głos mus być zatwierdzony przed wysyłką, co wyklucza jakiejkolwiek pomyłki.

System automatycznie zakończy głosowanie, gdy wszyscy uprawnieni Radni oddadzą głos. Dzięki temu nie ma potrzeby czuwania nad procesem głosowania, bowiem przebiega on automatycznie i po zakończeniu system wyświetli wyniki.

Po zakończeniu głosowania wyniki wyświetlą się automatycznie nie tylko na urządzeniach Radnych, ale także dostępnym na sali obrad rzutniku, projektorze lub TV. Tryb rzutnika działa bezobsługowo, co oznacza, że poza wynikami głosowania wyświetli bez Państwa ingerencji równieć porządek obrad, informację o aktualnie omawianym punkcie oraz przebieg dyskusji.

SYSTEM OPARTY O PILOTY Z PRZYCISKAMI
System POSIEDZENIA.PL działa również na pliotach przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.

Posiadacie Państwo system do głosowań oparty o piloty? Chcielibyście Państwo płacić niższy abonament, a jednocześnie korzystać z większej funkcjonalności bez wymiany urządzeń? Zapraszamy do współpracy!

ZOSTAW SWÓJ NUMER TELEFONU

skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i przygotujemy wycenę dostosowaną do potrzeb i wymagań Państwa jednostki samorządowej

ZOBACZ JAK TO DZIAŁA

Automatyzacja - import porządku obrad z plików tekstowych (w tym Word), automatyczne sprawdzanie listy obecności, zliczanie kworum i generowanie protokołów.

Obsługa głosowań, ankietowania i wybór gremium - możliwość głosowania zarówno na komisjach, jak i posiedzeniach Rady, wszystkie typy głosowań i tajności, automatyczne wyświetlanie wyników.

Darmowy portal mieszkańca - automatyczna, bezobsługowa publikacja filmów z posiedzeń, kalendarz posiedzeń, metryczki radnych.