Systemy głosowania

Oferujemy Państwu system głosowania dostosowany do najnowszych przepisów prawa. Nasz system pozwoli na obsługę wszystkich rodzajów głosowań - imiennych, jawnych, niejawnych oraz wyborów (np. ławników). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządowych przygotowaliśmy system oparty o tablety, wzbogacony o możliwość elektronicznej dystrybucji dokumentacji.

ZALETY NASZEGO ROZWIĄZANIA

Obsługa wszystkich rodzajów głosowań - imienne, jawne, niejawne, wybory ławników, członków komisji itd.

Funkcja sprawdzania obecności radnych

Zliczanie głosów w czasie rzeczywistym i możliwość ich wyświetlenia na projektorze multimedialnym

Możliwość natychmiastowego umieszczenia wyników na stronie jednostki samorządowej

Dostęp do elektronicznej wersji dokumentów - znika konieczność ich drukowania

SYSTEM OPARTY O TABLETY

System głosowania oparty o tablety działa w bardzo prosty sposób. Zarówno przewodniczący Rady, jak i radni posiadają swoje urządzenia, do których logują się unikalnym loginem i bezpiecznym hasłem. Na tabletach wyświetlany jest porządek obrad oraz treść i nazwy wszystkich uchwał, dzięki czemu system jest prosty w obsłudze i nie wymaga dodatkowych dokumentów w formie papierowej.

System oparty jest o graficzną, intuicyjną aplikację. W momencie, w którym przewodniczący aktywuje głosowanie wszystkim radnym wyświetli się okno, w którym będą mogli oddać głos.

Po zakończeniu głosowania wyświetlone zostaną wyniki. System pozwala na przeprowadzanie zarówno głosowań imiennych (wówczas każdy uczestnik głosowania może zobaczyć imienna listę głosujących za, przeciw i wstrzymujących się), jak i nieimiennych (w tym przypadku zostaną jedynie wyświetlone wyniki).

System pozwala na natychmiastowe wyświetlenie wyników głosowania zarówno na projektorze multimedialnym, jak i ich publikację w portalu mieszkańca

SYSTEM OPARTY O PILOTY Z PRZYCISKAMI
System POSIEDZENIA.PL działa również na pliotach przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.

Posiadacie Państwo system do głosowań oparty o piloty? Chcielibyście Państwo płacić niższy abonament, a jednocześnie korzystać z większej funkcjonalności bez wymiany urządzeń? Zapraszamy do współpracy!

ZOSTAW SWÓJ NUMER TELEFONU

skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie i przygotujemy wycenę dostosowaną do potrzeb i wymagań Państwa jednostki samorządowej

ZOBACZ JAK TO DZIAŁA

Przewodniczący Rady korzysta z intuicyjnej, graficznej aplikacji w języku polskim. Za pomocą aplikacji może kontrolować harmonogram i przebieg obrad, jak również informować radnych w odpowiednim momencie o konieczności oddania głosu.

Radni oddają głosy za pomocą prostych w obsłudze paneli, które są odpowiednio oznaczone.

Po oddaniu wszystkich głosów przewodniczący ma dostęp do wyników. Podobnie jak w systemie opartym o tablety może je wyświetlić na projektorze lub wyeksportować do panelu mieszkańca.